למכירה ציוד קרמיקה:
- אקסטרודר -BRENT
- בקר ממוחשב NOVUS חדש
- מערבל 4" VENCO - PUG MILL

0545751946אדריאן