מכירת מכשיר אובניים.

תוצרת המכשיר פרמה, המכשיר כמעט חדש, מכני.

על מנת לראותו יש לצלצל לתמי, מס' טלפון 052-6311574.