תכולת סטודיו למכירה הכולל תנור חשמל 100
ליטר KILLINS מצב חדש לגמרי, תוצאות שריפה מעולות, אובניים, שולחן עבודה מעץ מלא, כל הכלים הדרושים, חומרים להכנת גלזורות.
הכל במצב מצויין ממש כמו חדש.
גרליץ ליאת טל: 050-8563061 או 077-9359500.