לקראת
פסח מכירה מיוחדת של עבודות של מגדלנה חפץ

חמישי/שישי
28.27.3.2014

מי 10.00 עד 20.00

המדרגות
23

ירושלים,
נחלאות

02-6249575