מיכאל ליף

בית/סטודיו בית שאן 32, באר שבע
 טלפון086420477
דואר אלקטרוני צרו אתי קשר @ בדוא"ל

הצהרת אמן/אמנית

חבר בחוג "חומר דרומי"