אתי קציר בן-הר

      
בית/סטודיו כפר-אוריה 108, כפר-אוריה
 טלפון0523802824
 פקס0777991075
דואר אלקטרוני צרו אתי קשר @ בדוא"ל