1280 הוא כתב עת שיוצא לאור על ידי אגודת אמני הקרמיקה בתמיכת משרד החינוך והתרבות.  ניתן לרכוש מנוי דרך משרד האגודה חברות באגודה כוללת בתוכה מנוי לכתב העת. ניתן כמובן גם לרכוש מנוי בנפרד. לנוחותכם ולנוחות קידום המכירות של המגזין צרפנו כאן את:


גיליון 16 מגזין הקרמיקה 1280
גיליון 16 1280 מגזין קרמיקה ישראלי

 

קובץ מצורףגודל
1280_issue15_content.pdf91.2 ק"ב
1280_issue15_ps.pdf391.02 ק"ב