פסטיבל "נגיעות בחומר"-5 , כפר ורדים, סוכות 2008

בשעה טובה, פסטיבל "נגיעות בחומר"-5 יוצא לדרך. הפסטיבל יתקיים בכפר הוורדים בחוה"מ סוכות, בימים רביעי-חמישי 15, 16 , אוקטובר 08, בשעות 10:00 עד 20:00.

הפסטיבל מאורגן ע"י המועצה המקומית כפר ורדים,בהפקת תושיה ובחסות אגודת אמני הקרמיקה בישראל.

בחירת האמנים תיעשה ע"י ועדת הקבלה שתכלול את נציגי האגודה, נציגים של המועצה המקומית , על בסיס תיקי העבודות של האמנים.

כמו בשנה שעברה, תוצע לינה לאמנים האורחים בבתי התושבים, ללא תמורה.

היריד יכלול הפעלות לילדים, הדגמות של אמנים ופעילויות נוספות.

האמנים שיבחרו ע"י הועדה יתבקשו לתרום 2 מסכות עיניים, מעשה ידיהם, לשולחן האגודה. (ההכנסות ממכירתם יהיו לטובת אגודת אמני הקרמיקה).

דמי השתתפות: 550 ₪. את ההמחאות על סכום זה יש לכתוב לפקודת עמותת אמנים יוצרים , לתאריך 12/10/08 ולצרפן לתיק העבודות. לאמנים שלא יתקבלו לפסטיבל, תוחזר ההמחאה+ תיק העבודות.

תיקי עבודות: המעוניינים להשתתף מתבקשים לשלוח תיק עבודות (על גבי CD), פרטים אישיים, וכל מידע רלוונטי אחר + טופס הרשמה המצ"ב.

כתובת למשלוח המעטפות: מועצה מקומית כפר ורדים, ת"ד 501, כפר ורדים 25147 , יש לציין על המעטפה עבור תושיה 'נגיעות בחומר".

תאריך אחרון לקבלת המעטפות: המעטפות צריכות להגיע לכפר ורדים עד 7 ספטמבר 08.