exhibition exhibitionINVITATION INVITATION INVITATION invitation Anna Carmi

תערוכות

3 הפרסומים האחרונים:
  • לקראת פסח מכירה מיוחדת של עבודות של מגדלנה חפץ חמישי/שישי חמישי/שישי 28.27.3.2014
  • בשיא הפריחה תערוכה קבוצתית "על האגם " רעננה 13-26/02/14
  • מגדלנה חפץ - תערוכת יחיד

ירידים

3 הפרסומים האחרונים:
  • לקראת פסח מכירה מיוחדת של עבודות של מגדלנה חפץ חמישי/שישי חמישי/שישי 28.27.3.2014
  • נגיעות בחומר יריד כפר ורדים 2013
  • גלית וייס בחוצות היוצר

אירועים

3 הפרסומים האחרונים:
  • שיח גלריה במהלך סוכות בתערוכת "מחווה למורה למלאכה " גלריה נירה'לה בית לחם הגלילית
  • לקראת החג זיוה נתן באור כדים
  • לקראת ראש השנה - מכירה בכפר שמריהו.